Privacyverklaring

Dit is de Privacyverklaring van Nico Baas Triumphcentre, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
3600861, gevestigd aan de Bollenmarkt 5 1681PJ Zwaagdijk-Oost. Nico Baas Triumphcentre valt hiermee onder het Nederlands recht.

Toelichting Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing, waarmee privacywetgeving centraal geregeld is voor de hele Europese Unie. De Europese Unie wil mensen hiermee meer controle geven over de manier waarop organisaties met hun persoonsgegevens omgaan. De snelle ontwikkelingen in onder andere cloud-technologie zorgen namelijk voor nieuwe manieren om gegevens in te zetten en te gebruiken. Door de wetgeving inzake gegevensbescherming te versterken en zwaardere handhavingsmaatregelen te introduceren, wil de Europese Unie dit een halt toeroepen en het vertrouwen in de opkomende digitale economie verbeteren.

Registreren
Voor het bestellen van artikelen via de website geldt dat er een gebruikersaccount voor u wordt aangemaakt. 
Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze online service kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Cookies
Er wordt gebruik gemaakt van cookies voor diverse, functionele doeleinden.
Daarbij kunt u denken aan:
• onthouden van invoer zodat u e.e.a. een volgende keer niet opnieuw hoeft in te typen / in te stellen
• onthouden van sessie-status (ingelogd/niet ingelogd)
• onthouden van persoonlijke voorkeuren 
Het inschakelen van cookies in uw browser is vereist voor een correcte werking van de website.
Er worden geen cookies geplaatst door derden. 

Gegevens
Ten behoeve van de registratie van bestellingen en facturen worden de volgende gegevens vastgelegd:
Relatie:
• Bedrijfsnaam*
• Adresgegevens
• E-mailadres
• BTW nummer

Met * gemarkeerd zijn minimaal verplichte gegevens die vastgelegd worden bij een persoon.

Het is mogelijk met Zaalagenda te factureren. Hiervoor worden de volgende gegevens vastgelegd:
• Naam
• Adresgegevens
• Factuurnummer
• Factuurdatum
• BTW nummer
• Totaalbedrag

Beveiliging
Wij nemen doorlopend passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?
Mocht u verder, na het lezen van deze privacyverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben over de omgang met persoonsgegevens dan kunt u het beste contact met ons opnemen.